วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

ป้ายประกาศภาษาอังกฤษ


Please deess up politely
1.คำว่า up มันเกินมาหากเราพิจารณาจากป้ายดังกล่าว
จะพบว่าdress up แปลอีกอย่างได้ว่า แต่งกายให้เปลี่ยนสภาพตัวเองซึ่งใช้ไม่ไม่ได้กับข้อความนี้
คำว่า politely มักจะใช้กับการพูดจาหรือกิริยามารยาท ไม่ค่อยใช้กับเครื่องแต่งกาย
โปรดแต่งกายให้สุภาพน่าจะเขียนว่า please wear decent clothes. หรือ please wear decent clothes.
หรือเขียนลวดลายโดยไม่แปลคำต่อคำก็คือ
All visitors must be properly attired (ประโยคนี้ดูท่าทางจะเข้าท่ามากกว่าประโยคแรก )
2. Do not dangle any doll มันแปลว่าตุ๊กตาไปแขวนไว้
น่าจะเขียนว่า
Do not dangle from any of the statutes และไปคนละเรื่องเลยถ้าจะเอาให้ชัดเจนเลยก็ต้องเขียนว่า
Do not dangle yourself from any from any of the statutes
แหล่งที่มา : htpp://topicstock.pantip.com

ป้ายประกาศภาษาอังกฤษ


จากป้ายประกาศภาษาอังกฤษที่พบเห็นโดยทั่วไปหากพิจรณาดูแล้ว บางทีผู้เขียนอาจมีวิธีการเรียน ภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากคนอื่น คือ ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบพูด ภาษาอังกฤษมากกว่าการ
เรียนทฤษฎี หรือ Grammar ป้ายนี้เป็นป้ายหนึ่งที่สร้างความมึนงง
ทำให้ผู้อ่านคิดว่า No Alcohol Zone เป็นป้ายประกาศขายน้ำแข็ง
แถมคำว่า Month ดันเขียนผิดเป็น Mouth อีกด้วย
ควรจะเปลี่ยนเป็น Do not dring Alcohol